Монголын эрх чөлөө холбооны намын Мэдээ мэдээлэл

 

Үндэстний үзэл гэж юу вэ?

   
    Үндэстэн гэдэг бол ( газар нутаг,иргэншлийн хувьд нэгдмэл байх )нэгэн арьстны доторх хэл соёл , үүсэл гарвал нэг , овог , омог ястныг багтаасан угсаатны дээд хэлбэр юм.Үндэстэн нь бусад улс үндэстнээс хараат бус , бие даан тусгаар оршиж өөрийн дотоод болон гадаад бодлогыг ард түмнийхээ хүсэл зорилгод нийцүүлэн хэрэгжүүлэх,дэлхийн бусад Улс Үндэстнүүдтэй эрх тэгш зэрэгцэн орших явдал нь Үндэстний үзлийн гол тулгуур зарчим мөн.Үндэстэн нь бүтээсэн соёл иргэншилээ хадгалах,хамгаалах хөгжүүлэх ,газар нутаг , эх орондоо бүрэн эрхт эзэн нь байж ертөнцийг үзэх үзэл санаандаа тулгуурлан нийгмийн чиг шугамаа тодорхойлох , Улс Үндэстнээ хөгжүүлэх улс төр,эдийн засгийн бодлогоо боловсруулан хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй.Үүнийг л Үндэстний үзэл гэж байгаа юм.

<Буцах>